Εξειδικευμένο Συνεργείο Φορτηγών
 
 

Σχολικά Λεωφορεία

 

 
Η Συντήρηση κι επισκευή των σχολικών λεωφορείων αποτελεί για εμάς μια ξεχωριστή παροχή, καθώς απαιτεί άριστες εργασίες,για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, που πρέπει συνήθως να γίνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δρομολογίων.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:
  • Ηλεκτρονική διάγνωση
  • Επισκευή και συντήρηση μηχανικών μερών και φρένων
  • Ευθυγράμμιση - ζυγοστάθμιση Φορτηγών
  • Μέτρηση και ρύθμιση σε φρενόμετρο
  • Τζογόμετρο
  • Τοποθέτηση ABS
  • Ηλεκτρολογικός Έλεγχος
  • Τοποθέτηση & Συντήρηση κλιματισμού φορτηγών